Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Zorgverzekeraars en Verzekeringsmaatschappijen

Zorgverzekeraars

Als zorgverzekeraar wilt u de beste en meest efficiënte zorg aanbieden. Immers, uw cliënten vragen om aanvullende zorg en u als zorgverzekeraar bent er bij gebaat de beste en juiste zorg in te kopen.

De vele vormen van therapie die aangeboden worden als aanvullende zorg maken het niet makkelijk de juiste te kiezen. U wilt erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van de door u ingekochte zorg op de juiste wijze wordt getoetst en beoordeeld. Klachten van bijvoorbeeld onjuist declaratiegedrag wilt u graag voorkomen. De therapeut dient ook zorg te verlenen, waarin deze aantoonbaar gediplomeerd is en over de juiste medische / psychosociale kennis beschikt. Controle op medische en psychosociale kennis behoort standaard tot alle visitaties.

Hoe kan AVAR u van dienst zijn? Door middel van een praktijkvisitatie bij bijvoorbeeld een klacht. Bij aanmelding van een nieuwe beroepsvereniging/koepel, waarbij u steekproefsgewijs een aantal visitaties uit wilt laten voeren.

Door visitatie ontstaat er aantoonbaar inzicht in de kwaliteit en wijze van praktijkvoering van een therapeut. AVAR werkt als onafhankelijke organisatie zonder verstrengelde belangen, waardoor u altijd een helder en transparant visitatierapport ontvangt.

Verzekeringsmaatschappijen

Als er een verzekeringsclaim is ingediend en u niet bekend bent met de beroepsuitoefening van de cliënt / therapeut is AVAR voor u de oplossing.

AVAR kan u helpen door een praktijkvisitatie uit te voeren die u alle benodigde informatie geeft over de werkuitoefening zoals werkschema, uren, gehanteerde tarieven, verzekeringen en meer.