Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Zorgcentra, Gezondheidscentra en Groepspraktijken

Door het inschakelen van een onafhankelijk visitatiebureau, laat u zien dat de kwaliteit van de geleverde zorg van uw medewerkers en het centrum, een hot item zijn. U wilt de kwaliteit inzichtelijk en aantoonbaar kunnen maken waardoor u door te werken met een gespecialiseerd bureau automatisch uw kwaliteitsniveau verhoogd. U bent niet bang voor visitatierapporten en adviezen, maar ziet het als positief dat er met een onafhankelijke blik naar uw organisatie is gekeken en u open staat voor ideeën.

AVAR kan uw medewerkers en ook uw centrum visiteren.

Mogelijkheden voor groepspraktijken en zorg- en gezondheidscentra

Ons visitatie aanbod voor groepspraktijken en zorg- en gezondheidscentra is verdeeld over drie verschillende mogelijkheden: A, B en C.

A:

Alle therapeuten werken onder één en dezelfde praktijknaam. De namen van de therapeuten staan allen geregistreerd onder dezelfde praktijknaam bij de Kamer van Koophandel, zij in het bezit zijn van een juiste AGB code en werken met dezelfde protocollen en administratie. Iedere KvK ingeschreven werkzame therapeut / medewerker van de groepspraktijk / gezondheidscentrum neemt deel aan de visitatie.

De praktijk ontvangt na visitatie één visitatierapport waarin voor iedere therapeut/medewerker één eigen pagina. De kosten zijn afhankelijk van het aantal therapeuten en medewerkers.

B:

Als in A, maar elke therapeut ontvangt na visitatie een persoonlijk visitatierapport. Ten opzichte van A liggen de kosten hier hoger.

C:
Alle therapeuten zijn in loondienst. De bij de Kamer van Koophandel ingeschreven eigenaren zijn in het bezit van een juiste AGB-code en zowel de eigenaren als de medewerkers / therapeuten werken met dezelfde protocollen en administratie.

Allen nemen deel aan de visitatie en zijn in het bezit van een AGB zorgverlenerscode. De praktijk ontvangt na visitatie één visitatierapport waarin voor iedere therapeut/medewerker één eigen pagina. De kosten zijn afhankelijk van het aantal therapeuten en medewerkers.

Interesse in onze visitatie mogelijkheden voor groepspraktijken en zorg- en gezondheidscentra? Neem dan gerust contact op met AVAR.