Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Visitatie van AVAR in de praktijk

Wat is de samenstelling van een visitatieteam?

Het visitatieteam kan variëren van twee tot drie personen. Het team kent minimaal een visiteur en een hoofdvisiteur, aangevuld met een of meerdere algemene bureauleden. Ook werken hoofdvisiteurs soms als duo.

Het team dient onafhankelijk te zijn voor de opdrachtgever. Daarom geven wij de opdrachtgever altijd de mogelijkheid visitatieteamleden te weigeren. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met een van de voorgestelde visitatieteamleden, zal AVAR een ander lid van het visitatieteam aanwijzen.

Beroepsverenigingen kunnen waar mogelijk ook zelf visitatieteamleden voorstellen, mits de onafhankelijkheid is gewaarborgd.

Ik krijg een praktijkvisitatie, wat nu...

Ik ben therapeut en krijg een praktijk visitatie, wat kan ik verwachten?

praktijkvisitatie-vraagteken.jpg


Allereerst maakt AVAR met u een afspraak, dit kan telefonisch of per mail zijn. Is deze datum voor u niet mogelijk, dan wordt u een alternatieve datum aangeboden. Meestal is dit niet nodig, omdat u ruim van te voren over deze datum wordt geïnformeerd. Als u geen vast praktijkadres heeft zal de afspraak gepland worden op het adres waar u de praktijkadministratie administreert en bewaart.

Nadat de afspraak is gepland ontvangt u voorafgaande aan het bezoek het visitatievragenformulier, u vult het in en retourneert deze schriftelijk of digitaal aan AVAR. Hier heeft u ruimschoots de tijd voor. Het visitatievragenformulier is de leidraad tijdens de visitatie en het geeft u bij het invullen direct een overzicht van de onderwerpen die aan de orde komen in het gesprek met de visiteur(s). Deze gaan onder andere over de praktijkvoering, bereikbaarheid, administratie en dossiervorming, uw opleiding, na- en bijscholing, veiligheid en hygiëne, PR en netwerk, verzekeringen, lidmaatschappen en registraties.

praktijkvisitatie-laptop.jpg

Op de dag van de praktijkvisitatie legt u de gevraagde informatie zoals genoemd in het visitatievragenformulier gereed voor de visiteurs. Voor aanvang van de visitatie ontvangt u per mail welke visiteurs u kunt verwachten. Gebruik de tijd tijdens visitatie goed, heeft u vragen over een bepaald onderwerp stel deze dan ook gerust aan de visiteurs. De visiteurs zijn op de hoogte van de wet en regelgevingen omtrent praktijkvoering en al naar gelang uw vragen deze direct beantwoorden en/of samen met u te kijken naar een oplossing.

Als u een eigen of gehuurde praktijkruimte heeft zal deze samen met u worden bekeken.

Praktijkvisitaties duren gemiddeld één uur. Groepspraktijkvisitaties duren langer, al naar gelang het aantal medewerkers.

Bij de afsluiting van het bezoek stellen de visiteurs u op de hoogte van het verdere verloop van het visitatieproces, onder andere op welke termijn u het visitatierapport of het visitatieverslag tegemoet kan zien.

praktijkvisitatie-boeken.jpg

Direct na de visitatie gaat u aan de slag om de advies- en verbeterpunten uit te voeren en te implementeren in uw praktijkvoering. Na een aantal weken wordt u benaderd om aan te geven hoe u dat heeft gedaan.

Wilt u iets tastbaars ontvangen en onderstreept u het belang van visitatie? Dan kunt u registerlid worden van het AVAR - landelijk - visitatieregister. Hierbij krijgt u een websitevermelding met een link naar uw eigen website en een digitaal keurmerk. Tevens kunt u een certificaat en een praktijkbordje tegen kosten bestellen.

praktijkvisitatie-vinkje.jpg

Een volgende praktijkvisitatie

Ik ben al eerder gevisiteerd en krijg een volgende praktijk visitatie, wat kan ik verwachten?

In dat geval bent u in het bezit van een visitatierapport of verslag met daarin de advies- en verbeterpunten.

Met u wordt een afspraak gemaakt, dit kan telefonisch of per mail zijn. Als het u niet lukt op de voorgestelde datum aanwezig te zijn, wordt u een alternatief aangeboden. Meestal is dat niet nodig, omdat u ruim van te voren over deze datum wordt geïnformeerd. Indien u geen vast praktijkadres heeft zal de afspraak gepland worden op het adres waar u de praktijkadministratie administreert en bewaart.

Nadat de afspraak is gepland ontvangt u voorafgaande aan het bezoek het visitatievragenformulier. Deze verwijst tevens naar voorgaande praktijkvisitatie(s) en de daarbij afgegeven advies en verbeterpunten. U vult het in en retourneert deze schriftelijk of digitaal aan AVAR. Hier heeft u ruimschoots de tijd voor. Het visitatievragenformulier is de leidraad tijdens de visitatie en het geeft u bij het invullen direct een overzicht van de onderwerpen die aan de orde komen in het gesprek met de visiteurs. Een kopie van het reeds in uw bezit zijnde visitatierapport/verslag stuurt u mee.

praktijkvisitatie-vraagteken2.jpg

Op de dag van de praktijkvisitatie legt u de gevraagde informatie zoals omschreven in het vragenformulier gereed voor de visiteurs. Voor aanvang van de visitatie ontvangt u bericht welke visiteurs u kunt verwachten. De visitatie is tevens gericht op veranderingen en toevoegingen in uw praktijkvoering.

Gebruik uw tijd tijdens visitatie goed, heeft u vragen over een bepaald onderwerp stel deze dan ook gerust aan de visiteurs. De visiteurs zijn op de hoogte van de wet en regelgeving omtrent praktijkvoering en al naar gelang uw vragen deze direct beantwoorden en/of samen met u kijken naar een oplossing. Als u een eigen of gehuurde praktijkruimte heeft wordt deze samen met u bekeken. Bij de afsluiting van het bezoek vertelt de visiteur wanneer u het visitatieverslag tegemoet kan zien.

Vervolg visitaties duren gemiddeld een half á één uur. Bij vervolg visitaties van groepspraktijken is de tijdsduur langer, al naar gelang het aantal medewerkers.

Direct na de visitatie gaat u aan de slag om de advies- en verbeterpunten uit te voeren en te implementeren in uw praktijkvoering. Na een aantal weken ontvangt u een schrijven waarin u aangeeft hoe u dat heeft gedaan.

Wilt u iets tastbaars ontvangen en onderstreept u het belang van visitatie? Dan kunt u registerlid worden van het AVAR- landelijk - visitatieregister. Hierbij ontvangt u een websitevermelding met link naar uw eigen website en digitaal keurmerk. Tevens kunt u een certificaat en praktijkbordje tegen kosten bestellen.