Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Reglement landelijk visitatieregister

Wie kan zich registreren

Afgestudeerde, zelfstandig werkende therapeuten met of zonder eigen praktijkadres

Therapeuten werkzaam in een groepspraktijk, maatschap/VOF, BV, Stichting, centrum, bedrijf, school.

In het bezit zijn van een
- visitatierapport / -verslag,
- bijbehorende advies en verbeterpunten,
beide niet ouder dan vijf jaar

Registratie bestaat uit

Registratie in het landelijk visitatieregister zichtbaar op de AVAR website

Gebruik van het visitatie Keurmerk

Certificaat met uniek registratienummer

Op verzoek te bestellen praktijk bordje, formaat 150x200 mm, 5 mm helder acrylaat incl. RVS afstandhouders en 2 mm wit forex plaatje.

Registratie

Een registerjaar loopt van 1 januari t/m 31 december

Bij registratie hoort een jaarlijks te vervangen certificaat met uniek persoonlijk registratienummer

Aan het begin van ieder registerjaar ontvangt de geregistreerde per mail het registratieformulier of de informatie welke in het register is opgenomen nog up-to-date is. Voor verlenging van de registratie dient dit formulier uiterlijk 31 januari te zijn geretourneerd aan AVAR

Aan het begin van ieder registerjaar ontvangt de geregistreerde een factuur, deze dient voor 31 januari voldaan te zijn. De administratie en registratie kosten kunnen per registerjaar aangepast worden

In de maand februari worden de nieuwe certificaten verzonden

Een registratie is vijf jaar geldig, gerekend vanaf de datum van de laatst geregistreerde visitatie

Na visitatie dient in het zesde of het daarvoor liggende jaar opnieuw een verslag / visitatierapport + advies en verbeterpunten ingediend te worden

De geregistreerde ontvangt een keurmerk wat op de eigen website geplaatst kan worden

Een visitatie keurmerk bordje, wat overigens niet verplicht is kan apart of tegelijk met de register aanvraag besteld worden

Het is geregistreerde niet toegestaan om het aan hem of haar verstrekte materiaal met betrekking tot registratie over te dragen aan derden

Indien er niet aan
- de jaarlijkse betalingsverplichting,
- het insturen van het registratieformulier,
- het na vijf jaar opnieuw aanleveren van een verslag / visitatierapport + advies en verbeterpunten
wordt voldaan volgt verwijdering uit het register en vervalt ieder recht op het gebruik van certificaat, keurmerk, keurmerkbordje en naam van het register.

Gebruik Keurmerk

In geval van gebruik van het keurmerk op het openbaar deel van de website van een geregistreerde dient het gebruikte keurmerk door middel van een 'hyperlink' te verwijzen naar het AVAR visitatieregister

In geval van het gebruik van het keurmerk door geregistreerde op het briefpapier, brochures en dergelijke dient de geregistreerde tevens te verwijzen naar het AVAR visitatieregister.

Opzegging registratie door het registerlid

Bij schriftelijke opzegging vóór 1 december stopt na bevestiging van ontvangst door AVAR de registratie met ingang van het daarop volgende jaar. Hiermee vervalt ieder recht op het gebruik van certificaat, keurmerk, keurmerkbordje en naam van het register.

Bij tussentijdse opzeggingen is er geen restitutie van registratiegelden.