Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Inschrijven visitatieregister van AVAR

Wie kan zich registreren?

Afgestudeerde, zelfstandig werkende therapeuten met of zonder eigen praktijkadres.

Therapeuten werkzaam in een groepspraktijk, maatschap/VOF, BV, Stichting, centrum, bedrijf, school.

In het bezit zijn van een visitatierapport / -verslag, advies en verbeterpunten, niet ouder dan vijf jaar.

U kunt uw aanvraag per mail richten aan e.groen@avar.nl onder vermelding van aanvraag visitatieregister. Voldoet u (nog) niet aan het bovenstaande, maar wilt u wel opgenomen worden in het register, neem dan contact op met AVAR voor de mogelijkheden.

De hieronder beschreven informatie voegt u toe:

 • Naam therapeut
 • Therapievorm(en)
 • Correspondentie adres
 • Telefoon
 • Email
 • Naam praktijk
 • Praktijkadres
 • Website
 • Datum van visitatie
 • Kopie : Visitatie rapport / verslag
 • Kopie : Advies en verbeterpunten
 • Door wie gevisiteerd

De kosten voor registratie zijn in 2016 vastgesteld op € 10,- per kalenderjaar. De kosten voor het vrijblijvend te bestellen visitatie keurmerkbordje zijn in 2016 incl. verzending € 55,-.

Reglement landelijk visitatieregister

Wie kan zich registreren?

Afgestudeerde, zelfstandig werkende therapeuten met of zonder eigen praktijkadres

Therapeuten werkzaam in een groepspraktijk, maatschap/VOF, BV, Stichting, centrum, bedrijf, school.

In het bezit zijn van een:

 • Visitatierapport / -verslag
 • Bijbehorende advies en verbeterpunten, beide niet ouder dan 5 jaar

Voordelen registratie visitatieregister

Registratie bestaat uit:

 • Registratie in het landelijk visitatieregister dat zichtbaar is op de AVAR website
 • Gebruik van het visitatie Keurmerk
 • Certificaat met uniek registratienummer
 • Op verzoek te bestellen praktijk bordje, formaat 150x200 mm, 5 mm helder acrylaat incl. RVS afstandhouders en 2 mm wit forex plaatje.

Meer informatie over registratie in het visitatieregister

Een registerjaar loopt van 1 januari t/m 31 december

Bij registratie hoort een jaarlijks te vervangen certificaat met uniek persoonlijk registratienummer

Aan het begin van ieder registerjaar ontvangt de geregistreerde per mail het registratieformulier of de informatie welke in het register is opgenomen nog up-to-date is. Voor verlenging van de registratie dient dit formulier uiterlijk 31 januari te zijn geretourneerd aan AVAR

Aan het begin van ieder registerjaar ontvangt de geregistreerde een factuur, deze dient voor 31 januari voldaan te zijn. De administratie en registratie kosten kunnen per registerjaar aangepast worden

In de maand februari worden de nieuwe certificaten verzonden.

Een registratie is 5 jaar geldig, gerekend vanaf de datum van de laatst geregistreerde visitatie

Na visitatie dient in het zesde of het daarvoor liggende jaar opnieuw een verslag / visitatierapport + advies en verbeterpunten ingediend te worden

De geregistreerde ontvangt een keurmerk wat op de eigen website geplaatst kan worden

Een visitatie keurmerk bordje, wat overigens niet verplicht is kan apart of tegelijk met de register aanvraag besteld worden

Het is geregistreerde niet toegestaan om het aan hem of haar verstrekte materiaal met betrekking tot registratie over te dragen aan derden

Indien er niet wordt voldaan aan:

 • de jaarlijkse betalingsverplichting
 • het insturen van het registratieformulier
 • het na 5 jaar opnieuw aanleveren van een verslag / visitatierapport + advies en verbeterpunten

Volgt verwijdering uit het register en vervalt ieder recht op het gebruik van het certificaat, keurmerk, keurmerkbordje en de naam van het register.

Gebruik Keurmerk

In geval van gebruik van het keurmerk op het openbaar deel van de website van een geregistreerde dient het gebruikte keurmerk door middel van een 'hyperlink' te verwijzen naar het AVAR visitatieregister

In geval van het gebruik van het keurmerk door geregistreerde op het briefpapier, brochures en dergelijke dient de geregistreerde tevens te verwijzen naar het AVAR visitatieregister.

Opzegging registratie door het registerlid

Bij schriftelijke opzegging vóór 1 december stopt na bevestiging van ontvangst door AVAR de registratie met ingang van het daarop volgende jaar. Hiermee vervalt ieder recht op het gebruik van certificaat, keurmerk, keurmerkbordje en naam van het register.

Bij tussentijdse opzeggingen is er geen restitutie van registratiegelden.