Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

AVAR visitatiebureau

Inzicht in de dienstverlening van zorgverleners

AVAR (Algemeen Visitatie, Advies en Registratiebureau) is een landelijk werkende organisatie die kwaliteitsvisitaties verricht voor de zorgsector, met als doel inzicht te geven in de dienstverlening van zorgverleners en organisaties. Onze doelgroepen zijn onder andere beroepsverenigingen, koepelorganisaties, zelfstandig werkende therapeuten, expertisebureaus, gemeenten en advocatenkantoren.

Hoe gaat u dit organiseren? Wat is hiervoor nodig?

WIj informeren u middels een presentatie of een oriënterend gesprek over de werkwijze en mogelijkheden die voor u interessant zijn. Wilt u weten wat ons visitatiebureau voor u kan betekenen? Neem dan contact op met AVAR.

AVAR Visitatieregister

U bent trots op de kwaliteit van uw praktijk en ziet visitatie als een kwaliteitsverhogend instrument.

Is uw praktijk gevisiteerd en wilt u geplaatst worden in het visitatieregister? Dan verzoeken wij u vriendelijk om zelf een aanvraag in te dienen. Registratie gaat namelijk niet automatisch. Raadplaag voor inschrijving eerst het reglement en de voorwaarden. Vervolgens kunt u zich bij ons online inschrijven voor het visitatieregister.

Brochure van visitatiebureau AVAR

Visitaties

Waarom een visitatie van AVAR?


Visitatie is de core business van AVAR!

Durft u het aan om met een “open mind” en onafhankelijk oog zicht te krijgen op de sterke en verbeterpunten van uw eigen praktijkvoering en/of die van uw leden. De visitatie is door haar onafhankelijkheid een prima te gebruiken instrument voor elke beroeps- of koepelorganisatie die bereid is en het lef heeft om zich te laten toetsen door een onafhankelijk kwaliteits oog en open staat voor aanknopingspunten voor verbetering. De tijdens visitatie afgegeven adviezen kunnen ook leiden tot aanpassing van het algemene beleid van bijvoorbeeld een beroepsorganisatie.

Meer info

Wat maakt AVAR onderscheidend?

AVAR is als visiterend bureau onderscheidend op de volgende gebieden:

 • Wij bieden organisaties meerwaarde door specifieke vragen van de opdrachtgever centraal te stellen.
 • Integriteit en onafhankelijkheid zijn belangrijke kernwaarden van AVAR.
 • Wij zien dat organisaties met de uitvoering van visitaties erkenning van bijvoorbeeld koepelorganisaties/zorgverzekeraars verkrijgen omdat zij de kwaliteit en het bewakingsbelang in deze sector aantoonbaar en inzichtelijk kunnen maken.
 • AVAR staat er voor dat organisaties en belanghebbenden zich herkennen in het visitatierapport. Wij schenken veel aandacht aan de klant en context.
 • Visitaties zien wij als een belangrijk instrument voor leren en verbeteren.
 • Rapportages en jaarverslagen geven overzicht en transparantie.
 • Wij voeren als enig bureau sinds 2010 professionele, onafhankelijke, externe visitaties uit bij organisaties en zorgverleners werkzaam in de (aanvullende) zorgsector.
 • Wij hebben de meeste ervaring in het uitvoeren van visitaties bij zorgverleners en organisaties, groot en klein in diverse werkgebieden door het uitvoeren van ruim 700 visitaties.
 • Onafhankelijkheid voor directie, visiteurs en medewerkers is vastgelegd in het beleidsplan.
 • Wij zijn echt onafhankelijk doordat wij geen binding hebben of hebben gehad met opdrachtgevers, opleidingen- of beroepsorganisaties.
 • Duidelijkheid in procedures en eenduidigheid in de uitvoering van visitaties.
 • Wij werken alleen met gediplomeerde visiteurs.
 • Efficiënte planning en organisatie.
 • Bieden maatwerk.
 • Snel inzetbaar.
 • Korte lijnen.

Meer info

Stand van visitatiebureau AVAR op de beurs

Hanneke en Els van visitatiebureau AVAR

Visie en missie

Wat is de visie van AVAR op de ontwikkelingen rondom visitaties?


Visitatie wordt hoogstwaarschijnlijk verplicht voor alle organisaties. AVAR wil zich daarom als marktleider blijven inzetten voor verbetering van het visitatie instrument. Volgens AVAR is een visitatie alleen zinvol als die de sector helpt verbeteringen daadwerkelijk door te voeren. De wens van AVAR is dat visitaties in de toekomst beter worden benut door actief gebruik te maken van het visitatierapport: een visitatie is maatwerk, daarom is aandacht voor de specifieke omstandigheden van het specifieke beroepsprofiel van de organisatie essentieel. Controle op de uitvoering van de in het visitatierapport omschreven advies en verbeterpunten. Bij ernstige tekortkomingen zal een korte hervisitatie uitgevoerd moeten worden. Dit leidt tot snelle verbeteracties in plaats van verbeteracties vlak voor de volgende visitatie. Hoe langer hoe meer zal gekeken worden naar de kwaliteit van organisaties. Het buiten de organisatie regelen van specialisten, zoals AVAR, levert onder andere aanzien op (onafhankelijkheid), werkt kwaliteitsverhogend (vreemde ogen dwingen), maar levert ook tijdwinst op.

Meer info

Visitatie is een mooi middel om jezelf eens te laten toetsen aan de praktijk: doe ik het zo goed als ik zelf denk? Waar liggen er verbeterpunten? Wat ga ik doen met de aanbevelingen?